Oldal kiválasztása

Schengeni vízum

Magyarországra is érvényesek a schengeni tagállamok által kibocsátott vízumok és tartózkodási engedélyek, és a magyar külképviseletek által kibocsátott egységes schengeni vízumok és a magyar hatóságok által kiállított tartózkodási engedélyek is érvényesek a teljes schengeni térségben.

A schengeni vízum- és beutazási szabályok csak a 90 napot meg nem haladó tartózkodásra vonatkoznak. A hosszú távú, 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg.

Bevándorlás Magyarországra

Az egyszerűsített honosítási eljárás 2013. március 1-jétől hatályos új szabályai:

A Magyary Program Egyszerűsítési Program keretében a közigazgatás számos eljárása egyszerűsödik, egyúttal a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek kisebb-nagyobb mértékben csökkennek. Az Egyszerűsítési Program részeként a magyar állampolgárságra, így az egyszerűsített honosítási eljárásra vonatkozó szabályok is számos tekintetben módosulnak. Az egyik legjelentősebb változás az állampolgársági kérelem átvételében résztvevőket érinti, ugyanis a módosító jogszabályok hatályba lépését követően ebben az anyakönyvvezetők már nem vesznek részt, helyükbe a fővárosi és megyei kormányhivatal járási fővárosi kerületi) hivatalai lépnek.

Az egyszerűsített honosítás esetköre bővül: kedvezményes honosítását kérheti az a nem magyar állampolgár, aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született, feltéve hogy az Ápt. 4. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, és magyar nyelvtudását igazolja. Az öt vagy tíz év megléte a házasság, és nem a magyar állampolgárság tekintetében elvárás, elegendő, ha a kérelem benyújtásakor már magyar állampolgár a házastárs. A névmódosítási kérelem azon túl, hogy a honosítási kérelem részévé vált, a kitöltést segítő megoldásokkal teszi egyértelművé a kérelmet mind a kérelmezők, mind a döntés előkészítők számára.

Csökken a módosítás nyomán a névmódosítási kérelem alátámasztására csatolandó okiratok köre: nem kell csatolni a kérelmező elhalt anyja születési utónevének magyar nyelven történő feltüntetéséhez olyan okiratot, amely ezt tartalmazza.

Fő szabály lesz, hogy az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés b)-d) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez nem kell az állampolgársági ügyekben eljáró szerv által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket bizonyító okiratot csatolni, erre csak a BÁH hiánypótlási felhívása alapján kerül sor.

Megszűnik az állampolgársági eskü vagy fogadalom (eskü) letételére nyitva álló határidő meghosszabbításának lehetősége, azt az eskü letételére való felhívás közlésétől számított egy éven belül (jogvesztő határidő!) kell letenni.[/vc_column_text][/vc_column]